Ammattitaitoa ja luottamusta yrityskauppaprosesseihin

Yrityskauppoihin erikoistunut asiantuntijayritys, PJ Maa Partners Oy, tarjoaa apua yrityksen omistus- ja rahoitusjärjestelyihin sekä liiketoiminnan kehittämiseen. PJ Maa Partnersin asiantuntijuus on olennaista paitsi ostajan ja myyjän kohtaamisen myös osapuolien keskinäisen luottamuksen kannalta. Jouka Oy:n toimitusjohtaja, Hannu Lautamäki, on tyytyväinen PJ Maan välityksellä tehtyihin yrityskauppoihin.

– Tutustuin PJ Maa Partnersiin, kun etsimme yritystä ostettavaksi. Jouka tuli kuvioihin vajaa neljä vuotta sitten, kun edelliset omistajat halusivat luopua yrityksestä lähes 14 vuoden omistamisen ja työskentelyn jälkeen. Yrityskaupat tehtiin PJ Maan välityksellä, Lautamäki kertoo.

Jouka Oy:n tapauksessa PJ Maa nimesi vastuuhenkilön, joka huomioi kaikki osapuolet. Tämä oli tärkeää pyrittäessä varmistamaan se, että myyjä ja ostaja todella tietävät, mistä ja kenen välillä kauppaa käydään.

Yritysvälittäjä saattaa myyjän ja ostajan yhteen

Kuten Jouka Oy:n tapauksessa, tärkeäksi tullutta yritystä myytäessä myyjällä saattaa olla tarkkoja kriteerejä ostajan suhteen. PJ Maan tavoitteena onkin löytää toisilleen sopivat kumppanit niin, että ostajan ja myyjän tarpeet kohtaavat.

– Omaa, rakasta yritystä ei haluta myydä kenelle tahansa ja mihin hintaan tahansa. Hyvän yritysvälittäjän kautta myyjä voi varmistua siitä, mitä ostaja aikoo yritykselle tehdä. PJ Maa saattaa toisilleen sopivat ostajat ja myyjät yhteen, Lautamäki selittää.

Myyjän ja ostajan yhteen saattamisen lisäksi yrityskauppojen tekemiseen liittyy vahvasti juridinen ja rahoituksellinen puoli, mihin PJ Maa myös tarjoaa ratkaisujaan. Tarvetta on esimeriksi lakiasiantuntijoille, tilintarkastajille ja rahoittajille.

Kaikkien tahojen intressit sovitetaan yhteen

– Tällaisille prosesseille on hyvin kuvaavaa se, että ne etenevät nopeasti. Jokainen työskentelee toimeksiannon ehdoilla, ja kalenteria ei voi liikaa katsoa. Eri tahojen intressit on sovitettava yhteen niin, että kaikkien kriteerit pyritään täyttämään, Lautamäki sanoo.

Prosessin eri vaiheiden eteneminen tietyssä järjestyksessä on tärkeää. Kun koko yrityskauppaprosessi on täynnä haasteita ja vaatii ymmärrystä, ammattitaito ja luottamus korostuvat.

– PJ Maan kanssa työskentely on ollut luottamuksellista, hyvää ja läheistä. PJ Maa Partners on yritys, jolla on verkostoja ja laajasti alan asiantuntemusta. Voin vilpittömästi suositella PJ Maata yritysvälittäjäksi, Lautamäki vakuuttaa.

Lue myös

Jarkko Hietala, Anetcom: ”Valinta oli sataprosenttisesti oikea”

15.2.2018

Tommi Laitinen, Jatkopolut Oy: ”Itse emme olisi tässä pärjänneet”

15.2.2018