Iso paha pääomasijoittaja?

Viime aikoina ei ole voinut välttyä uutisilta, joissa kerrotaan suurten pääomasijoittajien tehneen valtavia voittoja ihmisten hyvinvoinnin kustannuksella. Ei savua ilman tulta; ylilyöntejä on varmasti tapahtunut. Mutta miltä näyttää, jos laajennetaan ajattelua muille liike-elämän sektoreille? Ovatko pääomasijoittajat poikkeuksetta vain voittoa tavoitteleva taho? Löytyykö niistä hyödyllisiä, hyviä ominaisuuksia?

Katse peruutuspeiliin: ajat ja asiat muuttuvat
Ei tarvitse peruuttaa ajassa kovinkaan kauas taaksepäin, kun pääomasijoittajien maine oli vielä melko huono etenkin pienten yritysten parissa: pukuherroja ei kaivattu sanelemaan mitä yrityksen tulisi tai ei tulisi tehdä. Ajan saatossa pukuherrat ovat kadonneet ja tilalle ovat tulleet yrittäjien kasvun kumppanit. Sanelun ja ohjeistuksen ilmapiiri on vaihtunut yhdessä tekemisen ja kehittymisen meininkiin.

Kuinka yrityksen kannalta oikea kasvun kumppani löydetään?
Lähes jokaisen tapaamani pääomasijoittajan toimintamallissa korostuu yrittäjähenkisyys ja kumppanuus. Vaikka kandidaattien toimintamallit vaikuttaisivatkin samankaltaisilta, kannattaa vertailla eri vaihtoehtoja omiin arvoihin peilaten.

Vaihtoehtojen vertailussa voi hyödyntää Pääomasijoittajat ry:n näkemyksiä mukaillen koostettua listaa:

Sijoittajan koko: Valitse yrityksellesi oikean kokoinen pääomasijoittaja. Valintaa tehdessäsi muista ottaa huomioon yrityksen tulevaisuuden tarpeet.

Toimiala: Toimiiko pääomasijoittaja jo yrityksesi toimialalla? Tuoko se sitä kautta lisäarvoa?

Sijoittajan rooli: Työskenteleekö sijoittaja hallituksen kautta vai osallistuuko hän myös operatiivisia asioita tukeviin toimenpiteisiin? Jotkut pääomasijoittajat tuovat oman työntekijänsä yrityksen hallituksen puheenjohtajaksi, jotkut käyttävät ulkopuolista hallituksen puheenjohtajaa.

Historia: Selvitä minkälaisia kasvutarinoita sijoittaja on aiemmin rakentanut ja millä toimialalla se on onnistunut.

Vuoropuhelu: Yhtiön johto työskentelee erittäin tiiviisti pääomasijoittajan kanssa, mikä korostaa henkilökemioiden merkitystä. Jos vuoropuhelu ei toimi sijoitusvaiheessa, se ei todennäköisesti tule toimimaan jatkossakaan.

Toimintatapa: Varmista, että pääomasijoittajan toimintatavat niin sijoituksen tekemisessä kuin yrityksen kehittämisessä ovat mielekkäitä sinun ja yrityksesi kannalta.

Pikespo Invest Oy:n toimitusjohtaja Antti Rauhala kertoo edustamansa yrityksen toimintamallista sekä yrittäjän ja pääomasijoittajan välisestä vuoropuhelusta yrityksen menestyksessä.

Luonnehdimme itseämme enemmänkin kanssayrittäjiksi kuin pääomasijoittajiksi. Haluamme olla mukana kehittämässä yrityksiä, joissa meillä ja muilla osakkailla on hyvä yhteinen tekemisen meininki. Onnistuminen edellyttää, että yrityksissä on aito tahto ottaa vastaan sitä apua, jota me pääomasijoittajana voimme yritykselle tarjota.

Antti Rauhala painottaa yhteisen tekemisen merkitystä kaikissa tilanteissa – niin myötä- kuin vastatuulessa.

– Viimeiset 9 vuotta ovat olleet pääomasijoittamisessa voimakkaan kasvun aikaa. Osa kasvusta on ehkä syntynyt osittain talouden vetämänä. Pääomasijoittajan pitää osata luoda arvoa myös talouden alamäissä, joita väistämättä aina tulee. Jokainen yritys ja yrityksen kehitysvaihe on erilainen, mikä vaatii meiltä pääomasijoittajilta adaptoitumista ja parhaiden toimintatapojen räätälöimistä eri yrityksiin ja niiden erilaisiin tilanteisiin sopiviksi.

Pääomasijoittajista voi olla huomattavaa konkreettista hyötyä sijoituskohteen omistajille. Onnistunut kasvunkumppanuus edellyttää, että yrityksen omistajat ovat yhtä mieltä pääomasijoittajan valintaan vaikuttaneista argumenteista – siitä miksi sijoittaja otetaan mukaan ja mitkä ovat sen vahvimmat osaamisalueet.

Priorisoin etenkin yrittäjän ja pääomasijoittajan vuoropuhelua sekä pääomasijoittajan toimintamallia, mm. miten sijoittaja käyttää aikaa yrityksen liiketoiminnan analysointiin, strategian rakentamiseen ja hallitustyöskentelyyn. Kun valitset kasvun kumppanin huolellisesti, ”iso paha pääomasijoittaja” muuttuu yrityksesi arvoa kasvattavaksi kanssayrittäjäksi.

Petri Antila
Kirjoittajaa kiinnostaa kasvun kumppanuus kanssayrittäjyyden kautta

Lue myös

Syväsukellus yrityskauppojen maailmaan – Kesälukemista asiantuntijoilta!

28.6.2024

Myyjän vastuut yrityskaupassa

20.6.2024

Yrityskauppojen määrät kasvussa

5.6.2024