Käynnistetäänkö Restartup?

Oletko koskaan kuullut termiä restartup? Kaikki eivät välttämättä ole, mutta yrityksiä joissa on juuri tehty omistajanvaihdos, on alettu kutsua restartupeiksi. Sana on osuva, sillä se kuvaa yhtiön uutta alkua.

Restartup voi olla varteenotettava vaihtoehto yrittäjyydelle uuden startup-yrityksen perustamisen sijaan, sillä Suomen Yrittäjien mukaan vain puolet startupeista on edelleen toiminnassa viiden vuoden kuluttua aloituksesta. Täten joissain tilanteissa voikin olla järkevämpää ostaa olemassa oleva vakaasti toimiva yritys, kuin lähteä rakentamaan kokonaan uutta liiketoimintaa tyhjästä. Olemassa olevaan yritykseen voi haltuunoton jälkeen vähitellen tuoda omia uusia ideoita ja toimintatapoja samalla tavalla kuin perinteiseen startupiinkin. Finnveran yrityskauppatilastosta paljastuu, että joka neljäs omistajaa vaihtava yritys muuttuu kasvuyritykseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan lähes 40 prosenttia pk-yrityksistä kertoo, että omistajanvaihdos on edessä seuraavan kymmenen vuoden kuluessa, joten ostokohteitakin pitäisi olla tarjolla.

Alla koostamani vinkit restartupin käynnistämisestä kiinnostuneille:

1. Tunnista mitä haluat ja mitä et
Tunnista mahdolliset toiveet tai ehdottomat vaatimukset, mitä yritykseltä ja yrittämiseltä edellytät. Kiinnostaako sinua esimerkiksi enemmän kuluttajakauppa vai b2b-kauppa? Valmistava teollisuus vai palveluala? Onko mielessäsi jokin toimiala, johon sinulle olisi erityisesti annettavaa vai oletko avoinna kaikille mahdollisuuksille?

2. Huomioi myös salassapidonalaiset kohteet
Kohteita haettaessa kannattaa muistaa, että vain osa potentiaalisista ostettavista yhtiöistä on julkisessa myynnissä. Monista yrityksistä kerrotaan tietoja kuitenkin vasta salassapitosopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, näin toimimme esimerkiksi PJ Maa Partners Oy:ssä. Tapaaminen yrityskauppakohteisiin liittyen on maksutonta, joten tervetuloa käymään, mikäli asia on ajankohtainen.

3. Tutustu kohteeseen ja kohteen myyjään
Oikean kuuloisen kohteen löytyessä ala toimimaan. Käy läpi yrityksestä saatavilla olevat tiedot ja sovi tapaaminen myyjän tai myyjän edustajan kanssa. Tutustu kohteen myyjään ja käy neuvottelut luottamuksen ilmapiirissä. Kannattaa muistaa, että omasta yhtiöstä luopuminen saattaa olla yrittäjälle yksi elämän suurimpia muutoksia ja hänelle voi olla tärkeää, että yritys pääsee ”hyvään kotiin”. Luottamuksen ilmapiiri on ehkä tärkein yksittäinen tekijä onnistuneessa yrityskaupassa ja toisaalta epäluottamus suurin yksittäinen tekijä kaupan kariutumiselle

4. Aloita rahoitusneuvottelut hyvissä ajoin
Aloita rahoitustunnustelut rahoittajien kanssa, kun ajatus yritysostosta syntyy. Rahoittajia voivat olla esimerkiksi pankit, Finnvera, eläkeyhtiöt tai nämä kaikki yhdessä. Selvitä mitä vaihtoehtoja sinulla on kohteen rahoittamiseksi. Tyypillisesti esimerkiksi Finnvera edellyttää ostajalta itseltään 20% omarahoitusosuutta yrittäjälainaan, mutta onpahan jopa 25t€ omarahoituksella saatu kasaan miljoonarahoitus, joten kannattaa huomioida, että yrityskaupat ovat yksilöllisiä ja niitä arvioidaan suhteessa ostettavaan liiketoimintaan. Muistettava on, että riittävän hyvälle hankkeelle löytyy aina rahoitus.

5. Hyödynnä asiantuntijoita
Hyödynnä asiantuntijoita osana ostoprosessia. Joko ammattilaisia tai vähintään omista verkostoistasi löytyviä liike-elämän asiantuntijoita kuten kirjanpitäjää, tilintarkastajaa tai tuttua lakimiestä. Yrityskaupoissa mukana olleet henkilöt voivat vahvistaa, että neuvonantajan käyttäminen yrityskaupassa maksaa aina itsensä takaisin.

6. Määrittele realistinen kauppahinta
Kauppahinnan arvonmäärityksessä kannattaa huomioida yrityksen tulevaisuuden näkymät, jotta kauppahinnan takaisinmaksuaika pysyy järkevällä tasolla. Kohteen arvonmäärityksessä kannattakin hyödyntää asiantuntijaa ja jos kaupassa mukana on yritysvälittäjä, kauppahinta on yleensä lähellä totuutta. Myös kaupan mekanismi kannattaa miettiä kauppaa tukevaksi. Yksi vaihtoehto voi esimerkiksi olla kaksivaiheinen kauppa, jossa kauppahinta koostuu varsinaisesta kauppahinnasta sekä lisäkauppahinnasta, joka on sidottu johonkin liiketoiminnan kannattavuuden kehittymistä mittaavaan tunnuslukuun, kuten esimerkiksi käyttökatteeseen. Tämä tukee kummankin osapuolen intressejä onnistuneeseen omistajanvaihdokseen.

7. Pidä osaamisesta kiinni
Myyjän ja yhtiön avainhenkilöiden sitoutuminen yrityksen toimintaan myös yrityskaupan jälkeen on tärkeää liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta. Tiedon ja osaamisen siirtyminen ja myyjän toimiminen tiedonvälittäjänä ja apuna muutostilanteessa on ratkaisevaa. Usein sovitaankin tietystä siirtymäajasta yrityskaupan yhteydessä. Myös kohteen henkilöstöstä huolehtiminen ja on ensisijaisen tärkeää, jotta osaaminen pysyy yrityksessä.

8. Tutki kohde tarkasti
Tutki kohde hyvin, jotta tiedät mitä ostat. Kohteesta kannattaa tehdä jonkinlainen Due diligence -tarkastus (verrataan usein kiinteistöön tehtävään kuntokartoitukseen), minkä tekemiseen voi käyttää ulkopuolista asiantuntijaa. DD-tarkastuksen suorittamiseksi ostaja saa yhtiöstä yritys- ja ammattisalaisuuden piirissä olevia tietoja. Tarkastuksen perusteella ostaja voi arvioida, millaisia mahdollisuuksia ja riskejä liiketoimintaan liittyy.

9. Tiedota avoimesti
Onnistuneen omistajanvaihdoksen ja liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta tulee huomioida muutoksesta viestiminen henkilöstölle, asiakaskunnalle ja muille sidosryhmille. Avoin viestintä ja johtaminen auttavat rakentamaan luottamusta yritysjärjestelyn jälkeen ja poistavat epävarmuuksia. Hyvin hoidettu tiedottaminen on aina myös mahdollisuus uudelle bisnekselle.

Enna Palonen
Kirjottaja työskentelee restartuppeja välittävässä yrityksessä.

Lue myös

Aiesopimus vai esisopimus – Miksi tällainen tarvitaan?

14.5.2024

Kenen käsiin luotan ystäväni ja elämäntyöni?

24.4.2024

Omistaja, yrittäjä vai kanssayrittäjä?

9.4.2024