PJ Maa Partners Oy toimi Myyjän neuvonantajana järjestelyssä, jossa Pirkanmaan Mittauspalvelu Oy on ostanut Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaan mittausliiketoiminnan.

PJ Maa Partners toimi myyjän neuvonantajana järjestelyssä, jossa Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaan mittausliiketoiminta siirtyi 31.8.2021 toteutetulla kaupalla Pirkanmaan Mittauspalvelu Oy:lle. Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaan toimitusjohtaja Mika Heikkilä aloittaa Pirkanmaan Mittauspalvelu Oy:n aluejohtajana ja hänestä tulee MittausGroup Holding Oy:n osakas.

MittausGroup Holding Oy on Pirkanmaan Mittauspalvelu Oy:n, Koillis Mittaus Oy:n ja JT-mittaus Oy:n omistajien sekä Oy Wedeco Ab:n perustama yritys. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on yli 6 M€ ja henkilökuntaa on 65. Yritykset tarjoavat valtakunnallisesti rakennusalan mittaus- ja konsultointipalveluja. Nyt toteutettavalla liiketoimintakaupalla henkilökunnan määrä nousee 85:een ja liikevaihto yli 8M€.

Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa on vuodesta 1993 toiminut konsulttiyritys, jonka toimialoihin kuuluvat mittausliiketoiminta sekä kaavoitus ja maankäytön suunnittelu. Yrityksen mittausliiketoiminta työllistää noin 20 alan ammattilaista. Mittausliiketoiminta on keskittynyt valtakunnallisesti merkittävien infra- sekä talonrakennuskohteiden mittaus-, määrälaskenta- ja laadunvalvontatehtäviin.

Pirkanmaan Mittauspalvelu Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Tiuraniemen mukaan liiketoimintakauppa vahvistaa MittausGroup:n kilpailukykyä ja antaa mahdollisuuden tarjota asiakkaille entistä laajemman palvelukokonaisuuden. Hyvä kilpailukyky ja henkilöstön laaja-alainen osaaminen luovat hyvän pohjan kannattavalle orgaaniselle kasvulle, jota ollaan jatkossakin valmiita vauhdittamaan yritysostoilla.

Tiuraniemen mukaan tavoitteena on edelleen vahvistaa markkinaosuutta valtakunnallisesti ja laajentaa toimintaa Pohjoismaihin.

”Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaan työntekijät siirtyvät Pirkanmaan mittauspalveluun vanhoina työntekijöinä. Liiketoimintakauppa ei vain turvaa työpaikkoja, vaan se mahdollistaa myös merkittävät lisärekrytoinnit. Kasvun ohella on tärkeää olla toimialansa paras myös henkilöstötyytyväisyydellä mitattuna”, toteaa Tuomo Tiuraniemi.

”Tämä liiketoimintakauppa vahvistaa kasvuamme ja monipuolistaa tarjoamiamme palveluita. Työmahdollisuuksien lisääntyessä saamme tehokkaammin käyttöön myös erityisosaamisemme, mikä asiakkaiden lisäksi hyödyttää myös työntekijöitämme.” kommentoi Mika Heikkilä.

Lue myös

Aiesopimus vai esisopimus – Miksi tällainen tarvitaan?

14.5.2024

Kenen käsiin luotan ystäväni ja elämäntyöni?

24.4.2024

Suomen Kulutusosa ja Airfil yhdistyvät

15.4.2024