PJ Maa Partners toimi myyjän avustajana, kun Neljä Astetta Oy siirtyi Core Assets Groupin omistukseen

PJ Maa Partners Oy toimi myyjän avustajana järjestelyssä, jossa Perhehoitokumppanit Suomessa ja Neljä Astetta yhdistävät voimansa – tavoitteena kokonaisvaltaiset, korkean vaatimustason täyttävät lastensuojelupalvelut.

Lastensuojelun palveluita tarjoava Neljä Astetta on siirtynyt yritysjärjestelyn myötä Core Assets Groupin omistukseen 23.6.2015. Yritysjärjestelyn myötä Neljä Astetta kuuluu samaan konserniin Perhehoitokumppanit Suomessa (PKS) -yrityksen kanssa. Muutoksen myötä Suomeen syntyy luotettava ja vahva toimija, joka tähtää tarjoamaan kolmannen sukupolven lastensuojelupalveluita.

 

PKS:n ja Neljän Asteen yhteistyö tarjoaa entistä kattavammat ja kokonaisvaltaisemmat mahdollisuudet ennaltaehkäisevään perhetyöhön, perheiden tukemiseen ja laadukkaaseen perhehoitoon sijaisperheessä. Lasten ja perheiden etua palvelevien yksilöllisten ratkaisujen lisäksi PKS ja Neljä Astetta tähtäävät yhteistyöllä uuden sukupolven lastensuojelupalveluiden kehittämiseen.

Yhteinen, yritysten perustajien omiin henkilökohtaisiin kokemuksiin perustuva arvopohja oli muutoksen ehdoton edellytys.

PJ Maa Partners Oy:llä oli keskeinen rooli Core Assets Groupin ja Neljän Asteen yhteen saattamisessa. ”Analyysimme perusteella yhtiöiden näkemykset tulevaisuudesta tukevat ja täydentävät toisiaan”, PJ Maa Partners Oy:n Partner Tuomo Tervonen sanoo.

”Neljä Astetta on herättänyt vuosien varrella usean alan toimijan huomion. Kuitenkin vasta Core Assets Groupin kohdalla koimme, että muutos vie Neljän Asteen pitkäjänteistä työtä aidosti eteenpäin arvoihimme sopivalla tavalla. Lisäksi Suomessa kehitetyillä toimintamalleilla ja hyvillä käytännöillä on mahdollisuus laajentua kansainvälisen emoyhtiön kautta muihin maihin”, Neljän Asteen johtaja Petri Sinisalo sanoo.

Avainhenkilöt jatkavat keskeisissä rooleissa

Muutoksen myötä yrityksien toimitusjohtajaksi siirtyy PKS:n tähänastinen johtaja Matti Virtanen. PKS:n sosiaalityön johtaja Tiia Perämaa siirtyy PKS:n uudeksi johtajaksi. Petri Sinisalo jatkaa Neljän Asteen johtajana ja Mikko Meritie kehitysjohtajana. Edellä mainitut henkilöt kuuluvat yhteiseen johtoryhmään.

Uusi yhteistyö ei johda henkilöstövähennyksiin kummassakaan yrityksessä. Päinvastoin laajenevat voimavarat mahdollistavat entistä korkeamman vaatimustason täyttävien lasten ja perheiden tukipalveluiden tarjoamisen. Samalla yritykset voivat hyötyä esimerkiksi yhteisistä toimitiloista.

Neljän Asteen ja PKS:n emoyhtiöllä Core Assets Groupilla on yli 20 vuoden kokemus ja asiantuntijuus perhehoidosta sekä lasten ja vanhempien tukemisesta. Ison-Britannian ja Suomen lisäksi yhtiö tarjoaa palveluita Ruotsissa, Irlannissa Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Japanissa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa.

 

 

Yhteydenotot ja lisätiedot:

Matti Virtanen
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@perhehoitokumppanit.fi
+358 500 628 338

Petri Sinisalo
Johtaja, Neljä Astetta Oy
etunimi.sukunimi@4astetta.fi
+358 50 441 3040

Tiia Perämaa
Johtaja, Perhehoitokumppanit Suomessa Oy
etunimi.sukunimi@perhehoitokumppanit.fi
+358 44 565 3204

Neljä Astetta on perustettu 2005. Kymmenen vuoden aikana yritys on tehnyt yhteistyötä yli 60 kunnan ja kaupungin kanssa. Yrityksellä on kokemusta yli 1000 lastensuojeluasiakkaan palveluprosessista, ja kodin ulkopuolinen sijoitus on voitu välttää yli 90 prosentissa tapauksista. Yrityksen kehittämä MES®-toimintamalli tähtää vanhemmuuden tukemiseen siten, että vastuullinen, perheestä huolehtiva elämänote tulee mahdolliseksi. Neljällä asteella on 100 työntekijää, ja sillä on toimisto kymmenellä paikkakunnalla Suomessa. www.4astetta.fi

Perhehoitokumppanit Suomessa (PKS) rekrytoi, valmentaa ja kouluttaa vanhempia sijaisperheiksi. Ennen koulutuksen alkua PKS arvioi vanhempien soveltuvuuden tehtävään. 2008 perustettu PKS tarjoaa perhehoitajalle vahvaa tukea: koulutusta, ohjausta, terapeutin asiantuntemusta tai perhehoidon ohjaajan tukea Tiimivanhemmuus™-mallin kautta. Lisäksi yritys järjestää koko perheen virkistystapahtumia, lasten ja nuorten leirejä sekä vertaistapaamisia perhehoitajille. 30 henkeä työllistävä PKS toimii kaikkialla Suomessa lukuun ottamatta aivan pohjoisinta Lappia, itäisintä Suomea sekä Ahvenanmaata. PKS:n kautta on sijoitettuna sijaisperheisiin tällä hetkellä 78 lasta. PKS:lla on toimipisteet Espoossa, Tampereella ja Oulussa. www.perhehoitokumppanit.fi

Lue myös

Syväsukellus yrityskauppojen maailmaan – Kesälukemista asiantuntijoilta!

28.6.2024

Myyjän vastuut yrityskaupassa

20.6.2024

Yrityskauppojen määrät kasvussa

5.6.2024