Yrityskaupoissa merkkejä vilkastumisesta, myös Pirkanmaalla

Euroopan yrityskaupoissa on ollut vahva alkuvuosi eikä kauppavireessä näy hidastumista (Kauppalehti 4.4.2015). Kauppoja seuraavan analyysiyhtiö Mergermarketin mukaan Euroopassa alkuvuonna 2015 tehtyjen yrityskauppojen arvo oli 185 miljardia dollaria, joka on lähes viisi prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Alkuvuonna etenkin Aasian ja Tyynenmeren alueen yritysostajat tekivät ryntäyksen Eurooppaan. Ryntäyksen taustalla on luottamuksen kasvaminen Euroopan talouden vahvistumiseen ja heikko euro, jotka luovat houkuttelevia mahdollisuuksia.

Konsulttiyhtiö EY:n kansainvälinen selvitys kertoo yrityskauppamarkkinan olevan vilkastumassa (Kauppalehti 24.4.2015). Selvitykseen vastasi 1600 ylimmän johdon edustajaa 54 maasta, nyt ensikertaa myös Suomi oli tässä selvityksessä mukana 13 yritysjohtajan vastauksilla. Tutkimukseen osallistuneista peräti 56 prosenttia suunnittelee tekevänsä yrityskauppoja seuraavan 12 kuukauden aikana. Viime vuonna vastaava prosentti oli 40.

Selittävänä tekijänä optimistisiin odotuksiin pidetään globaalisti parantuneita talousnäkymiä. EY:n yritysjärjestelyistä vastaavan johtajan Mikko Äijälän mukaan talousoptimismi näkyy Euroopassa EKP:n elvytyksen, öljyn hinnan ja euron kurssin auttamana. Äijälä uskoo, että yrityskauppojen yleistyminen muualla Euroopassa vaikuttaa myös Suomeen. Tämä tosin tapahtuu hitaammalla aikataululla, koska Suomessa ja Pohjois-Euroopassa on perinteisiä teollisia toimijoita, joilla on yhä ns. rönsyjä. Nämä rönsyt voisi nyt olla oikea aika myydä pois ja keskittyä yrityksen ydinbisnekseen.

Myös Deloitten yrityskauppabarometrin Q2 2015 viesti on sama: yrityskauppabarometriin vastanneista yrityksistä 79 % suunnittelee tekevänsä yritysjärjestelyitä seuraavan kuuden kuukauden aikana. Deloitten yrityskauppabarometri on kysely, joka lähetetään suomalaisille yritysjärjestelyjen parissa työskenteleville ammattilaisille ja vastaajien määrä on vaihdellut 30–70 henkilön välillä. Deloitten mukaan yritykset hakevatkin nyt kasvua muun muassa yritysjärjestelyiden kautta. Vastaajat toivovat tulevalta hallitukselta vakaita, pitkäaikaisia päätöksiä ja yritystoimintaa tukevaa linjakasta veropolitiikkaa, mutta ovat samalla epäileviä muutosten toteutumisen suhteen. Viimeisen puolen vuoden aikana kiinnostus yritysjärjestelyihin on noussut erityisesti valmistavassa teollisuudessa. 70 % valmistavan teollisuuden edustajista uskoo yrityskauppojen määrän kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana, eikä yrityskauppojen nähdä yleisesti vähenevän.

Yrityskauppojen toteutuminen on sitä helpompaa mitä lähempänä ostajien ja myyjien hintanäkemykset ovat toisiaan. EY:n mukaan talouskasvun kiihtyessä käy helposti niin, että erot hinta-arvioissa kasvavat. Selvityksen mukaan nyt ei kuitenkaan näin ole tapahtunut.

Pääomasijoittajien omistusten keski-ikä on kasvanut paljon. Perinteisesti se on ollut viisi vuotta, mutta nyt kierto on ollut hidasta ja omistusaika on kasvanut jopa 10 vuoteen. Tähän odotetaan nyt tulevan muutos taloudellisten näkymien selkiydyttyä. Suomalaisten pääomasijoittajien omistamat yhtiöt ovat kuitenkin sen verran pieniä, että ne jäävät kiinalaisten ja yhdysvaltalaisten tutkan ulkopuolelle, mutta mielenkiintoinen teknologia kiinnostaa aina. Korkean teknologian yhtiöt ovatkin kiinnostavien ostokohteiden kärjessä. Yrityskauppoja vauhdittavia tekijöitä ovat myös innovatiivisuus ja digitaalisuus.

Myös Pirkanmaalla yrityskauppatarjonta on merkittävästi vilkastunut. Kevään aikana PJ Maa Partners on neuvotellut useiden eri yhtiöiden yritysjärjestelyistä useimmiten pääomasijoitusyhtiötaustaisten yhtiöiden kanssa. Havaintojemme mukaan pankkien rahoituksen tarjonta on myös parantunut merkittävästi viime kuukausien aikana, mikä osaltaan edesauttaa kauppojen syntymistä.

Lähteet:

http://www.kauppalehti.fi/uutiset/euroopan-yrityskaupat-muut-poimivat-nyt-rusinat/VfqKJPDs (4.4.2015)

Kauppalehti 24.4.2015, Yrityskaupoissa merkkejä vilkastumisesta.

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/fi/Documents/finance/TIIVISTELM%C3%84_MA_Barometri_maaliskuu_2015.pdf (03/2015)

Lue myös

Syväsukellus yrityskauppojen maailmaan – Kesälukemista asiantuntijoilta!

28.6.2024

Myyjän vastuut yrityskaupassa

20.6.2024

Yrityskauppojen määrät kasvussa

5.6.2024