Yrityskauppojen määrät kasvussa

Alkuvuoden jälkeen tunnelma yrityskauppamarkkinassa on ollut selvässä kasvussa. Yhtiöiden omistajat (tarkoitan tässä henkilöomisteiset yhtiöt) ovat olleet aktiivisia käyttämään yhtiömme palveluja yritysjärjestelyihin. Leijonanosa näistä palveluista liittyy nimenomaisesti myyntitoimeksiantoihin.

Poikkeuksellinen lähihistoria on tehnyt vaikeaksi arvottaa yhtiöitä historiatietoihin perustuen, ja nämä jäljempänä mainittavat syyt ovat vaikeuttaneet yhtiöiden myyntihankkeita vuosina 2020-2023. Henkilöomistajat ovat joutuneet odottelemaan jo muutaman vuoden myyntihankkeiden käynnistymistä, sillä kauppamarkkina on ollut jäissä lähinnä kolmesta seuraavasta syystä:

1. Koronan vaikutukset

   Koronapandemia katkaisi normaalin liiketoiminnan pääosalta yhtiöistä. Pienellä osalla yhtiöistä pandemia toi merkittäviä kertaluontoisia tuloja joko tuotteilla tai palveluilla, joita käytettiin poikkeuksellisen paljon koronasulkujen aikana tai valtion tukijärjestelmän suomien tukien ansiosta.

   2. Venäjän hyökkäyssota

   Venäjän aloittama hyökkäyssota muutti liiketoimintaa nopeasti monilla yhtiöillä etunenässä raaka-aineiden hintojen noustua poikkeuksellisen nopeasti sekä lentoliikenteen aiheuttamien muutosten vuoksi.

   3. Korkotason nousu ”normaalille” tasolle nollakorkoajasta

   Korkotason nousu on tehnyt kipeää velkarahoitteisille toimialoille, kuten uudisrakennusalalle ja tukkukaupalle, jotka liiketoimintoina rahoitetaan isolla velkavivulla. Näiden toimialojen nousu melkeinpä vaatii korkotason tasaantumisen tai alenemisen ennen kuin terve liiketoiminnallinen kasvu voi alkaa.

   Korkojen nousu näkyy myös yritysten arvostuksissa ja hinnoittelussa, sillä se on johtanut kauppahintojen alentumisiin. Mutta toisaalta myyjät saavat kauppahinnalleen kohtalaisen hyvän tuoton matalilla riskitasoilla.

   Mediasta on tullut viime aikoina tietoja, että kauppojen määrä on laskenut globaalisti merkittävästi, etenkin pääomasijoittajien tekemien kauppojen määrä Suomessa. Kauppojen aktiviteetti tässä meidän kokoluokassa ei ole kuitenkaan merkittävästi pienentynyt, vaikkakin katson tätä hyvin pienellä otannalla täältä Tampereelta käsin.

   Odotan jatkossakin yritysjärjestelyjen määrän kasvua, sillä onhan monilla yrittäjillä tullut aika miettiä yritystoiminnalleen jatkajaa ja uutta omistajatahoa oman omistajauran päättyessä. Suurella osalla ei ole halukkaita jatkajia lähipiirissään tai heidän osaamisensa ei ole vielä riittävällä tasolla yritystoiminnan pyörittämiseen ja yrityksen hoitamiseen. Oikeastaan ainoiksi vaihtoehdoiksi tällaisessa risteyksessä tulee uusien omistajien löytäminen tai yhtiön liiketoimintojen hallittu alasajo, joista ensimmäinen vaihtoehto tuntuisi olevan järkevämpi vaihtoehto Suomen yhteiskunnan ja talouden näkökulmasta.

   Pekka Tammela

   Kirjoittaja on PJ Maa Oy:n partneri ja erilaisten yritysjärjestelyiden parissa työskentelevä asiantuntija.

   Lue myös

   Aiesopimus vai esisopimus – Miksi tällainen tarvitaan?

   14.5.2024

   Kenen käsiin luotan ystäväni ja elämäntyöni?

   24.4.2024

   Omistaja, yrittäjä vai kanssayrittäjä?

   9.4.2024